تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

طراحی ، تهیه و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی 09128611259

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

طراحی ، تهیه و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی 09128611259

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

وصال تجهیز تهیه کننده و تولید کننده لوازم وتجهیزات اشپزخانه های صنعتی و فست فود
ماشین الات
تجهیزات کاری
سرد کننده ها
تجهیزات پخت
تجهیزات اماده سازی
تجهیزات سلف سرویس
هواکش های صنعتی

09128611259

هواکش صنعتی طراحی ، محاسبه و اجرای انواع هواکشهای صنعتی و کانال کشی

طراحی ، تولید و اجرای انواع هود های رستورانها و فست فودها

 

در طراحی هواکش های صنعتی موارد مختلفی به چشم میخورد .

 

مقدار آلودگی ؛دود ، بو ، بخار و یا هر چیزی که باید از محل توسط دستگاه اگزاست فن یا هواکش صنعتی تخلیه شود

 

مقدار و طول و عرض و به طور کلی ابعاد کانال یا لوله های انتقال هوا

 

ابعاد هود مورد استفاده

 

 

 

 

 

 


هواکش صنعتی

 

 
 
در آشپزخانه های صنعتی یکی از مهمترین قسمتها قسمت مربوط به تخلیه هوا است که در اکثر موارد با استفاده از دستگاه های هواکشهای صنعتی یا سانتری فیوژ برای این کار استفاده میشود . 
هواکشهای صنعتی در آشپزخانه های صنعتی دارای پروانه بک وارد هستند که هوای آشپزخانه صنعتی را از درون هود به سمت خروجی کانال هدایت میکنند . 
اگزاست فن ها در  قدرتهای مختلف بسته به متراژ آشپزخانه صنعتی و ابعاد هود متفاوت میباشند .