تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

طراحی ، تهیه و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی 09128611259

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

طراحی ، تهیه و تولید تجهیزات آشپزخانه های صنعتی 09128611259

تجهیزات آشپزخانه های صنعتی

وصال تجهیز تهیه کننده و تولید کننده لوازم وتجهیزات اشپزخانه های صنعتی و فست فود
ماشین الات
تجهیزات کاری
سرد کننده ها
تجهیزات پخت
تجهیزات اماده سازی
تجهیزات سلف سرویس
هواکش های صنعتی

09128611259

قسمت آماده سازی کباب کوبیده

 

 

قسمت آماده سازی گوشت برای سیخ گیری کباب کوبیده و دستگاه سیخ گیر کباب کوبیده

 

کارخانه جات و ادارات و تالارهای پذیرایی و آشپزخانه های با تولید به دستگاه سیخ گیر کباب به دلیل سرعت بخشیدن به فرایند اماده سازی نیاز دارند .

 

میز تخته کار و سیخ گیر کباب کوبیده

 

میز کار استیل و میزکار های تخته کاری از تجهیزات ثابت تمام آشپزخانه های صنعتی است .

 

برای انتخاب یک میز کار تمام استیل یا میز کار پایه استیل حتما باید به استحکام کافی ورق و پروفیل دقت کنید تا پس از مدت

 

کوتاهی با یک میز کار استیل منهدم شده مواجه نشوید

 

تفاوتهای قیمت در انواع میز کارهای استیل در جنس ورق یا پروفیل استفاده شده در انها است